• Title:

    Eclipse

  • Tytuł:

    Eklipsa

  • Size:

    50 x 50 cm

  • Media:

    Acrylic on canvas

  • Author:

    Jacek Sikora

  • Year:

    2016

  • Description:

    What happens that after many years of realistic painting an artist begins to see and feel the universe abstractly? What makes that form becomes formless and colour no longer mimics nature? I am surprised by the vehemence of questions that arise so suddenly and so clearly in a multitude of other thoughts. I do not know the answers, but their mere appearance is close to some unknown to me ecstasy, premonition of something beyond understanding, beyond the skills what becomes a pure intuition, that what we call so often inspiration, in fact not really knowing what we say.

  • Description:

    Co sprawia, że po wielu latach realistycznego malarstwa artysta zaczyna widzieć i odczuwać wszechświat abstrakcyjnie? Co sprawia, że forma staje się bezforemna a kolor nie naśladuje już natury? Jestem zaskoczony gwałtownością tych pytań, które pojawiają się tak nagle i tak wyraźnie w natłoku innych myśli. Nie znam na nie odpowiedzi, ale już samo ich pojawienie się jest bliskie jakiejś nieznanej mi ekstazie, przeczuciu czegoś, co przerasta zrozumienie, wykracza poza umiejętności i warsztat i staje się czystą intuicją, tym, co tak często nazywamy natchnieniem, w rzeczywistości nie wiedząc o czym mówimy.

Saatchi Art

Art Selected by Curators. Discover new original artwork from around the world.

Read more >>

Art Finder

Save artworks to your wishlist, get tailored recommendations and be the first to hear about new artworks.

Read more >>