Obraz olejny pt. Marananussati, 2022, 90 x 110 cm,

Portfolio cz. 1

Medytacje niefiguratywne

Jakiś czas temu obiecałem, że w każdy poniedziałek opowiem o swojej twórczości. Nie wszystkich to interesuje, więc poniedziałek może być dniem, kiedy pomijacie moje posty bez większych wyrzutów sumienia.
Zacznę odostatniej serii obrazów zatytułowanej Medytacje niefiguratywne. Co kryje się za tym tytułem i sąd w ogóle takie pomysł dowiedzie się śledząc poniedziałkowe publikacje wyjątków z mojego portfolio.
Medytacje niefiguratywne – Portfolio, cz. 1
“…wszystko jest kiczem. Muzyka jako taka jest kiczem; sztuka jest kiczem, literatura sama w sobie jest kiczem. Wszelka emocja jest kiczem, praktycznie z definicji; ale także wszelka refleksja, a nawet, w pewnym sensie, każde działanie. Jedyna rzecz, która absolutnie nie jest kiczem, to nicość.” napisał w Możliwościach wyspy Michel Houellebecq.
Jestem artystą, więc jako pierwszy powinienem zaprotestować przed takim stwierdzeniem, a mimo to muszę przyznać, że Houellebecq wyraził w ten sposób nie obce mi przeczucie, co do sztuki, jej celowości i głębi przekazu – zresztą, co do wszystkich innych działań człowieka także, nie wyłączając twórczości samego Houellebecqa. Wydaje się, że ten pogląd na sztukę nie był też obcy ani Malewiczowi, ani Rothko, ani pewnie Pollockowi, którzy podobnie jak ja zmagali się z problemem nadmiaru środków.

Obraz olejny pt. Ganta, 2022, 100 x 120 cm

Obraz olejny pt. Udayabbaya, 2022, 90 x 110 cm,

Obraz olejny pt. Tirobhava, 2023, 90 x 110 cm,