Forma Słowa – wystawa poplenerowa w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy. A na wystawie mój obraz, którego nie zdążyłem zatytułować… Jakieś pomysły?

Word Form– an exhibition at Gallery of the Municipal Public Library, Świdnica. And there one of my latest artworks which even has no title yet… Any ideas?