Po raz pierwszy moje prace pokazały się na MotoClassic Wrocław. Zaproszenie na ten niezwykły zjazd klasycznych samochodów sprowokowało mnie do realizacji zamierzenia, z którym nosiłem się już od dawna, mianowicie,  do namalowania kilku obrazów inspirowanych starymi samochodami. Wygląda na to, że nie była to jednorazowa inspiracja!

For the first time my works were shown at MotoClassic Wrocław. The invitation to this extraordinary event provoked me to accomplish my intent with which I was carrying myself for a long time, namely to paint a few artworks inspired by classic cars. It seems that this was not a one-time inspiration!