I znów, jak co roku o tej porze otwieram dla publiczności swoją letnią pracownię. Znajdziecie mnie w Świdnicy, na placu Pokoju, pracownia mieści się w starej dzwonnicy kościoła pokoju. Zapraszam.

And again, as every year at this time I open my summer workshop to the public. You will find me in Swidnica, in the Peace Square, the studio is located in the old belfry of the church of peace. I invite you.