Obraz za moimi plecami nosi tytuł Appanihita, co znaczy wolny od pragnień.

A czym dla Ciebie jest prawdziwa wolność?