Obraz olejny pt. Appanihita, 90 x 110 cm
 • Tytuł:

  Appanihita

 • Wymiary:

  90 x 110 cm

 • Media:

  Olej na płótnie

Opis

Appanihita – to palijskie słowo można przetłumaczyć jako „wolny od pragnień”. To bardzo interesujące tłumaczenie, bo pojawiają się tu dwie kwestie – kwestia wolności i kwestia pragnień. Jak te dwa aspekty życia łączą się ze sobą? Jak na siebie oddziaływują? I ostatecznie czym jest wolność? Najczęściej wolność kojarzona jest z możliwością dokonywania swobodnego wyboru. Niestety taka wolność jest ogromnie stresogenna a jej następstwem nie jest poczucie szczęścia i prawdziwej wolności. Niemal każdy wybór niesie ze sobą rezygnację, poczucie straty. Wybrałem jedno, ale musiałem zrezygnować z drugiego. Moje pragnienie zostało zaspokojone i od razu stało się przyczyną kolejnego pragnienia. Istnieje jeszcze wolność innego rodzaju. Wolność od konieczności podejmowania decyzji. To wolność, której doświadcza mnich w klasztorze, albo samotny żeglarz na środku oceanu. Ani jeden ani drugi w podejmowanych decyzjach nie zajmuje się zaspokajaniem pragnień, ale obaj doświadczają niezwykłej pełni, bo robią to i tylko to, co do nich należy i robią to najlepiej jak potrafią.

Description

Appanihita – this Pali word can be translated as „free from desires”. This is a very interesting translation because there are two issues here – the issue of freedom and the issue of desires. How do these two aspects of life relate to each other? How do they interact? And ultimately what is freedom? Most often, freedom is associated with the ability to make free choices. Unfortunately, such freedom is extremely stressful and its consequence is not a sense of happiness and true freedom. Almost every choice brings resignation, a sense of loss. I chose one but had to give up the other. My thirst was quenched and immediately gave rise to another thirst. There is also another kind of freedom. Freedom from having to make decisions. It is the freedom experienced by a monk in a monastery or a lonely sailor in the middle of the ocean. Neither one nor the other in the decisions they make is concerned with satisfying desires, but both experience an extraordinary fullness, because they do what and only what belongs to them, and they do it to the best of their ability.

 • Galeria

  Wolny od pragnień, 90 x 110 cm

  Wolny od pragnień, 90 x 110 cm


  Wolny od pragnień, 90 x 110 cm


  Wolny od pragnień, 90 x 110 cm


  Wolny od pragnień, 90 x 110 cm


  Wolny od pragnień, 90 x 110 cm


  Wolny od pragnień, 90 x 110 cm


  Wolny od pragnień, 90 x 110 cm


  Wolny od pragnień, 90 x 110 cm

  Wolny od pragnień, 90 x 110 cm

Zobacz nowe prace, dowiedz się o nowych wydarzeniach, bądź na bierząco.

Zapisz się na listę mailingową

Dostępne prace znajdziesz tutaj:

101 Projekt

Współczesne malarstwo, rzeźba i fotografia. Galeria jest wyłącznym reprezentantem artysty na rynku aukcyjnym.

Więcej na >>

Saatchi Art

Sztuka współczesna starannie wyselekcjonowana przez kuratorów Saatchi Art. Odkryj nowe oryginalne prace z całego świata.

Więcej na >>

Art Finder

Zapisuj dzieła sztuki na swojej liście życzeń, otrzymuj spersonalizowane rekomendacje i bądź pierwszą osobą, która dowie się o nowych dziełach sztuki.
Więcej na >>