• Title

    Deklaracja

  • Size:

    80 x 100 cm

  • Media:

    Olej na płótnie

Opis

Deklaracja to wyjątkowy obraz w mojej twórczości i tylko pozornie wydaje się, że praca ta doskonale wpisuje się w styl malarstwa jaki prezentuję. Jest tu charakterystyczny dla mnie minimalizm kolorystyczny i oszczędność form. Tematem pracy jest kobiecy akt, rzecz również bardzo często spotykana w moim malarstwie. Wyjątkowość tego dzieła nie polega ani na technikach, ani na temacie, ani na sposobie ujęcia tematu. Wyjątkowość tego obrazu to deklaracja, którą ten obraz ze sobą niesie – otóż, tym obrazem chciałbym zakończyć figuratywny sposób przedstawień w mojej twórczości, chciałbym zakończyć temat aktu, choć pewnie można było to zrobić w sposób bardziej spektakularny. Tak, czy siak, to ostatni akt w mojej twórczości, ostatnia namalowana przeze mnie kobieta, ostatni obraz odwołujący się do świata realnych kształtów…

Description

The declaration is a unique painting in my work and only seemingly it seems that this work fits perfectly into the style of painting that I present. There is a color minimalism and economy of forms that are characteristic for me. The theme of the work is a female nude, a thing that is also very common in my painting. The uniqueness of this work lies neither in the techniques, nor in the theme, nor in the way it is approached. The uniqueness of this painting is the declaration that this painting carries with it – with this painting I would like to end the figurative way of representations in my work, I would like to end the theme of the nude, although it could probably have been done in a more spectacular way. Anyway, this is the last nude in my work, the last woman I painted, the last picture referring to the world of real shapes…

  • Gallery

New paintings, news and upcoming exhibitions in your inbox!

Subscribe to my Newsletter

Dostępne prace znajdziesz tutaj:

101 Projekt

Współczesne malarstwo, rzeźba i fotografia. Galeria jest wyłącznym reprezentantem artysty na rynku aukcyjnym.

Więcej na >>

Saatchi Art

Sztuka współczesna starannie wyselekcjonowana przez kuratorów Saatchi Art. Odkryj nowe oryginalne prace z całego świata.

Więcej na >>

Art Finder

Zapisuj dzieła sztuki na swojej liście życzeń, otrzymuj spersonalizowane rekomendacje i bądź pierwszą osobą, która dowie się o nowych dziełach sztuki.
Więcej na >>