• Tytuł:

    Iddhi

  • Rozmiar:

    100 x 120 cm

  • Media:

    Olej na płótnie

Opis

Iddhi w języku palijskim oznacza cud. Co ciekawe, zwykle nie odnosi się to do niczego, co można postrzec czy też doświadczyć za pomocą zmysłów. Wszystkie formy i zjawiska są uwarunkowane zewnętrznie i przemijające, nie posiadają więc obiektywnej wartości, która nie zależałaby od innych zjawisk. A że manifestują się tylko jako uwarunkowane – same w sobie są puste. Stąd twierdzenie, że forma jest pustką a pustka formą. Skąd więc taki tytuł dla obrazu i co on oznacza?… Na pewno nie oznacza, że ten obraz ukazuje cokolwiek cudownego, raczej przestrzega, przed postrzeganiem zjawisk jako cudownych, także obrazów. Gdzie szukać cudowności i czy ona w ogóle istnieje?… A może samo istnienie jest cudem i tylko ono? Nie chcę Was prowokować, bo także ono nim nie jest.

Description

Iddhi in Pali means miracle. Interestingly, this usually does not refer to anything that can be perceived or experienced through the senses. All forms and phenomena are externally conditioned and transient, so they have no objective value that would not depend on other phenomena. And since they only manifest as conditioned, they are empty in themselves. Hence the statement that form is emptiness and emptiness is form. So why such a title for the painting and what does it mean?… It certainly does not mean that this painting shows anything miraculous, but rather warns against perceiving phenomena as miraculous, including images. Where to look for the miraculous and does it exist at all?… Or maybe existence itself is a miracle and only it? I don’t want to provoke you, because neither is it.

  • Galeria

Zobacz nowe prace, dowiedz się o nowych wydarzeniach, bądź na bierząco.

Zapisz się na listę mailingową

Dostępne prace znajdziesz tutaj:

101 Projekt

Współczesne malarstwo, rzeźba i fotografia. Galeria jest wyłącznym reprezentantem artysty na rynku aukcyjnym.

Więcej na >>

Saatchi Art

Sztuka współczesna starannie wyselekcjonowana przez kuratorów Saatchi Art. Odkryj nowe oryginalne prace z całego świata.

Więcej na >>

Art Finder

Zapisuj dzieła sztuki na swojej liście życzeń, otrzymuj spersonalizowane rekomendacje i bądź pierwszą osobą, która dowie się o nowych dziełach sztuki.
Więcej na >>