• Tytuł:

    Kamma

  • Wymiary:

    100 x 120 cm

  • Media:

    Olej na płótnie

Opis

Kamma to palijskie słowo, odpowiednik sanskryckiego i dość dobrze zakorzenionego w zachodniej świadomości słowa Karma. To słowo kojarzone jest z fatum, z przeznaczeniem. Dość często, i to już jest bliższe prawdy, to słowo funkcjonuje jako prawo przyczyny i skutku. Oba te skojarzenia sięgają do tradycji duchowych. Bezpośrednie tłumaczenie słowa Kamma oznacza akcję, ale ja osobiście uważam, że jednym z najtrafniejszych określeń tego słowa jest słowo nawyk. Jakąkolwiek akcję podejmiemy jest ona zapisywana w naszej podświadomości, a działanie to zostaje wzmocnione poprzez ten zapis – jeśli coś ukradłem, następnym razem nie będę miał już takich wyrzutów sumienia. Za jakiś czas, kradzież stanie się zwykłą czynnością i w ten sposób stanę się złodziejem. Jeśli komuś pomogę, choć wydaje się, że to ponad moje siły, to następnym razem będzie mi znacznie łatwiej i w ten sposób prawo Kammy pozwala mi stać się lepszym człowiekiem. Według mnie tak to działa. Innych nagród i kar bym się nie spodziewał, ale przecież one w tym wszystkim nie mają żadnego znaczenia.

Description

Kamma is a Pali word, the equivalent of the Sanskrit word Karma, which is quite well rooted in the Western consciousness. This word is associated with fate, with destiny. Quite often, and this is closer to the truth, this word functions as the law of cause and effect. Both of these associations go back to spiritual traditions. The direct translation of the word Kamma means action, but I personally think that one of the most accurate words for this word is the word habit. Whatever action we take is recorded in our subconscious, and this action is reinforced by this record – if I have stolen something, next time my conscience will not have such remorse. In time, stealing will become an ordinary activity, and thus I will become a thief. If I help someone, even though it seems beyond my strength, it will be much easier for me next time, and thus Kamma’s law allows me to become a better person. I think that’s how it works. I wouldn’t expect other rewards and punishments, but they don’t matter in all this.

  • Galeria

Zobacz nowe prace, dowiedz się o nowych wydarzeniach, bądź na bierząco.

Zapisz się na listę mailingową

Dostępne prace znajdziesz tutaj:

101 Projekt

Współczesne malarstwo, rzeźba i fotografia. Galeria jest wyłącznym reprezentantem artysty na rynku aukcyjnym.

Więcej na >>

Saatchi Art

Sztuka współczesna starannie wyselekcjonowana przez kuratorów Saatchi Art. Odkryj nowe oryginalne prace z całego świata.

Więcej na >>

Art Finder

Zapisuj dzieła sztuki na swojej liście życzeń, otrzymuj spersonalizowane rekomendacje i bądź pierwszą osobą, która dowie się o nowych dziełach sztuki.
Więcej na >>