• Tytuł:

    Magga

  • Wymiary:

    100 x 120 cm

  • Media:

    Olej na płótnie

Opis

Magga w języku palijskim oznacza drogę. Jest to droga w znaczeniu stylu życia, sposobu postępowania. To to samo znaczenie, które przypisujemy chińskiemu słowu Tao. Ale choć nigdy nie spotkałem się ze znaczeniem Tao jako drogą do zatracenia, drogą występku, błędną ścieżką, drogą do nikąd to przecież czyjś styl życia, czyjeś postępowanie może być właśnie taką drogą do nikąd. Zwykle jest ona prosta i wygodna. Droga do prawdziwej mądrości nie jest ani wygodna ani prosta, ani nie gwarantuje sukcesu. Po co więc się tak trudzić?… Właściwie to ja nie lubię udzielać odpowiedzi.

Description

Magga in Pali means way. It is a way in the sense of a lifestyle, a way of doing. This is the same meaning we give to the Chinese word Tao. But although I have never met the Tao as meaning of a way to perdition, a way of vice, a wrong path, a way to nowhere, after all, it could mean such a lifestyle, conduct can be just such a way to nowhere. This way is usually simple and convenient. The path to true wisdom is neither convenient nor easy, nor does it guarantee success. So why bother?… Actually, I don’t like giving answers.

  • Galeria

Zobacz nowe prace, dowiedz się o nowych wydarzeniach, bądź na bierząco.

Zapisz się na listę mailingową

Dostępne prace znajdziesz tutaj:

101 Projekt

Współczesne malarstwo, rzeźba i fotografia. Galeria jest wyłącznym reprezentantem artysty na rynku aukcyjnym.

Więcej na >>

Saatchi Art

Sztuka współczesna starannie wyselekcjonowana przez kuratorów Saatchi Art. Odkryj nowe oryginalne prace z całego świata.

Więcej na >>

Art Finder

Zapisuj dzieła sztuki na swojej liście życzeń, otrzymuj spersonalizowane rekomendacje i bądź pierwszą osobą, która dowie się o nowych dziełach sztuki.
Więcej na >>