• Title:

    Setughata

  • Size:

    90 x 110 cm

  • Media:

    Oil on canvas

Opis

Setughata oznacza spalić mosty. Wyrażenie „spalić mosty” niesie ze sobą pewien ciężar znaczeniowy, oznacza brak powrotu, utratę przyjaźni i najczęściej kojarzone jest z traumatycznymi doświadczeniami, które zostawiamy za sobą. Ja chciałbym się jednak odwołać do nieco innego znaczenia tego wyrażenia, chciałbym się odwołać do tego, co niesie nadzieję związaną z przebudzoną świadomością, kiedy wszystko to, co było iluzją nie otrzymuje już prawa wstępu do naszego życia, kiedy świadomie wkraczamy na nową ścieżkę, choć wiemy, że oznacza to rezygnację z… No właśnie, z czego? A może nie rezygnację z czegokolwiek a wolność, wolność od czegokolwiek..

Description

Setughata means to burn the bridges. The expression „burn the bridges” carries a certain weight of meaning, means no return, loss of friendship and is most often associated with traumatic experiences that we leave behind. However, I would like to refer to a slightly different meaning of this expression, I would like to refer to what brings hope related to awakened consciousness, when everything that was an illusion no longer has the right to enter our lives, when we consciously enter a new path, although we know that this means giving up… Exactly, what? Or maybe not giving up anything, but freedom, freedom from anything..

  • Gallery

New paintings, news and upcoming exhibitions in your inbox!

Subscribe to my Newsletter

Dostępne prace znajdziesz tutaj:

101 Projekt

Współczesne malarstwo, rzeźba i fotografia. Galeria jest wyłącznym reprezentantem artysty na rynku aukcyjnym.

Więcej na >>

Saatchi Art

Sztuka współczesna starannie wyselekcjonowana przez kuratorów Saatchi Art. Odkryj nowe oryginalne prace z całego świata.

Więcej na >>

Art Finder

Zapisuj dzieła sztuki na swojej liście życzeń, otrzymuj spersonalizowane rekomendacje i bądź pierwszą osobą, która dowie się o nowych dziełach sztuki.
Więcej na >>