• Title:

    Uppada

  • Size:

    90 x 110 cm

  • Media:

    Oil on canvas

Opis

Uppada to w języku palijskim powstawanie, pojawianie się, narodziny. W znaczeniu karmicznym to skutek, który pojawia się dzięki wcześniej zaistniałej przyczynie, jednocześnie sam stając się przyczyną kolejnego skutku. Koło życia i śmierci, zwodniczy kołowrót, z którego tak trudno się wyrwać. Zdolność dostrzeżenia momentu narodzin nowego zdarzenia pozwala zobaczyć jego przyczynę, a kiedy jesteśmy w stanie dostrzec przyczynę, zaczynamy panować nad jej skutkiem. Znajomość przyczyny to mądrość, która jest ścieżką wyzwolenia.

Description

Uppada in Pali means arising, appearing, birth. In the karmic sense, it is an effect that occurs thanks to a previously existing cause, while at the same time becoming the cause of the next effect. The wheel of life and death, a deceptive wheel from which it is so difficult to escape. The ability to see the birth of a new event allows us to see its cause, and when we are able to see the cause, we begin to control its effect. Knowing the cause is wisdom, which is the path of liberation.

  • Gallery

New paintings, news and upcoming exhibitions in your inbox!

Subscribe to my Newsletter

Dostępne prace znajdziesz tutaj:

101 Projekt

Współczesne malarstwo, rzeźba i fotografia. Galeria jest wyłącznym reprezentantem artysty na rynku aukcyjnym.

Więcej na >>

Saatchi Art

Sztuka współczesna starannie wyselekcjonowana przez kuratorów Saatchi Art. Odkryj nowe oryginalne prace z całego świata.

Więcej na >>

Art Finder

Zapisuj dzieła sztuki na swojej liście życzeń, otrzymuj spersonalizowane rekomendacje i bądź pierwszą osobą, która dowie się o nowych dziełach sztuki.
Więcej na >>