Po siedmiu miesiącach nieobecności wróciłem do ukochanej letniej pracowni w starej wieży z 1708 roku, która wznosi się na Placu Pokoju w Świdnicy. To taka moja Wieża Sztuki, która czeka na odwiedzających, a z nią moje obrazy i ja… Zapraszam

After seven months of absence, I finally returned to my beloved summer studio in the old tower built in 1708, which rises on the Peace Square in Świdnica. This Tower of Art is waiting for visitors, and with it, my paintings are waiting and myself as well…