Lepszy świat?…
Twórczość nazywana jest ekspresją ducha. Jest to sposób na wyrażenie siebie, swoich myśli, uczuć i doświadczeń, a to wyrażanie może się dziać na wielu różnych płaszczyznach, takich jak malarstwo, rzeźba, muzyka, taniec, literatura, film i sztuka wizualna, performance.
W jakimś sensie twórczość jest też sposobem na nawiązanie kontaktu z innymi ludźmi, innymi kulturami, na poznanie świata i jego kreowanie, przekształcenie nie tylko materii, nad którą pracuje artysta, ale także, poprzez szersze oddziaływanie, na przekształcenie otaczającego nas świata.
Czy dzięki sztuce świat może stać się lepszy?…

Kadr z filmu: Blade Runner 2049