• Tytuł:

    Sabhava

  • Wymiary:

    100 x 120 cm

  • Media:

    Olej na płótnie

Opis

Sabhava to palijskie słowo oznaczające prawdziwą naturę i mimo pozornie prostego przekładu tego słowa, jego znaczenie jest dużo bardziej skomplikowane. Przede wszystkim dlatego, że prawdziwa natura odnosi się zawsze do osobistego rozumienia świata. Człowiek pierwotny żył w świecie, w którym siły natury często były personifikowane, to była jego prawdziwa natura świata. Prawdziwa natura świata starożytnych Egipcjan była inna od tej znanej w starożytnych Chinach, a ta różni się od prawdziwej natury zjawisk współczesnego człowieka. Istnieje jednak prawdziwa natura, która manifestuje się w każdym świecie i w każdym światopoglądzie, choć w niektórych spychana jest na margines. To natura, która jest obecna we wszystkim i wszystkich. Symbolem tej natury jest przemijanie, ciągły proces powstawiania i destrukcji, który implikuje jedno z kluczowych pojęć – braku jakiegokolwiek stałego elementu, który moglibyśmy nazwać duszą, osobą, bogiem, mną, czy też Tobą. Wszystko jest procesem ciągłej przemiany, a skoro nawet ja wczoraj i dziś to zupełnie inna osoba – moje ciało się zmieniło, moje rozumienie także, mój nastrój, moje myśli, wszystko uległo przemianie, to czy jest jeszcze sens mówienia o jakimkolwiek ja?…

Description

Sabhava is a Pali word for true nature, and despite the seemingly simple translation of this word, its meaning is much more complicated. First of all, because true nature always refers to a personal understanding of the world. Primitive man lived in a world where the forces of nature were often personified, that was his true nature of the world. The true nature of the world of the ancient Egyptians was different from that known in ancient China, and this is different from the true nature of the phenomena of modern man. However, there is a true nature that manifests itself in every world and in every worldview, although in some it is relegated to the margins. It is nature that is present in everything and everyone. The symbol of this nature is transience, a continuous process of creation and destruction, which implies one of the key concepts – the absence of any permanent element that we could call a soul, a person, a god, me or you. Everything is a process of constant transformation, and if even I was a completely different person yesterday and today – my body has changed, my understanding has changed too, my mood, my thoughts, everything has changed, then is there any point in talking about any me?…

  • Galeria

Zobacz nowe prace, dowiedz się o nowych wydarzeniach, bądź na bierząco.

Zapisz się na listę mailingową

Dostępne prace znajdziesz tutaj:

101 Projekt

Współczesne malarstwo, rzeźba i fotografia. Galeria jest wyłącznym reprezentantem artysty na rynku aukcyjnym.

Więcej na >>

Saatchi Art

Sztuka współczesna starannie wyselekcjonowana przez kuratorów Saatchi Art. Odkryj nowe oryginalne prace z całego świata.

Więcej na >>

Art Finder

Zapisuj dzieła sztuki na swojej liście życzeń, otrzymuj spersonalizowane rekomendacje i bądź pierwszą osobą, która dowie się o nowych dziełach sztuki.
Więcej na >>