Solo exhibitions (Wystawy indywidualne)

   

2017          Jacek Sikora – At Belfry, Plac Pokoju 6, 58-100 Świdnica, Poland / Jacek Sikora – W dzwonnicy, Plac Pokoju 6, 58-100 Świdnica, Polska


   

2017          Jacek Sikora – Solaris. Radisson Blu, Wrocław, Poland


   

2017          Jacek Sikora – Painting. Gallery of Municipal Library in Świdnica, Poland / Jacek Sikora – Malarstwo. Galeria Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy, Polska


Group exhibitions (Wystawy grupowe)

2017       Views on Art / Widoki na Sztukę,  PROJECT ART Gallery, CH Łomianki, ul.Brukowa 25, 05-092 Łomianki, Poland


2017       New Art, BOHEMA Nowa Sztuka, ul. Żurawia 24 lok. 6, 00-515 Warsaw, Poland / Nowa Sztuka, BOHEMA Nowa Sztuka,  ul. Żurawia 24 lok. 6, 00-515 Warszawa, Polska


2017        Young Art, NEXT Art Gallery, ul. Poznańska 31, 85-129 Bydgoszcz, Poland / Młoda Stuka, Galeria Sztuki NEXT, ul. Poznańska 31, 85-129 Bydgoszcz, Polska


2017        1st Review of Contemporary Art “New Avant-garde”, Szyb Wilson Gallery, Katowice, Poland / I Przegląd Sztuki Współczesnej “Nowa Awangarda”, Galeria Szyb Wilson, Katowice, Polska


2017        Actual Art, Pragaleria, ul. Stalowa 3, Warsaw, Poland / Sztuka aktualna, Pragaleria, ul. Stalowa 3, Warszawa, Polska


2016        This Is Just Words – an exhibition at Gallery of Minicipal Library, Świdnica, Poland / TO TYLKO SŁOWA – wystawa w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy, Polska